Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 “Educatie si competente”.

Image Alt

December 2019

  /  2019

Pentru a afla informații referitoare la activitățile derulate în ultima perioadă în cadrul proiectului, vă rugăm să accesați fișierul următor: Newsletter nr. 5 Proiect POCU 106336

Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea scoate la concurs următoarele posturi: 1 Coordonator activități formare și mentorat didactic, 1 Responsabil grup țintă și comunicare, 9 Mentori și 3 Responsabili monitorizare și evaluarea mentorat didactic pentru proiectul POCU „Formarea profesionala a

Pentru a afla informații referitoare la activitățile derulate în ultima perioadă în cadrul proiectului, vă rugăm să accesați fișierul următor:   Newsletter nr. 4 Proiect POCU 106336

Pentru a afla informații referitoare la activitățile derulate în ultima perioadă în cadrul proiectului, vă rugăm să accesați fișierul următor:   Newsletter nr. 3 Proiect POCU 106336

Rezultatele finale obținute de cursanții care au participat la concursul pentru acordarea bursei de 800 lei pe lună pe perioada unui semestru în cadrul proiectului POCU 73/6/6/106336 pot fi consultate vizualizând fișierele următoare:   Școala Gimnazială Homocea CȘEI Măicănești CȘEI Rm.

Rezultatele obținute în etapa I de cursanții care au participat la concursul pentru acordarea bursei de 800 lei pe lună pe perioada unui semestru în cadrul proiectului POCU 73/6/6/106336 pot fi consultate vizualizând fișierele următoare:   Tabel Homocea Tabel Măicănești Tabel

Pentru a afla informații referitoare la activitățile derulate până în prezent, vă rugăm să accesați fișierul următor:   Newsletter nr. 2 Proiect POCU 106336